X

Breuken rekenmachine

Voer de cijfers in en selecteer de bewerking uit de lijst. Klik op "berekenen" om deze bewerkingen op breuken uit te voeren via de Breukencalculator.

Fraction Calculator

  •  

Breukcalculator 

Deze online breukoplosser (rekenmachine) kan worden gebruikt voor het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van breuken. Het antwoord wordt ook weergegeven in onechte breuken.

Laten we nu eens kijken wat breuken zijn? En hoe breuken op te lossen?

Wat zijn de breuken?

Het woord "fractie" betekent over het algemeen een deel of fragment. Met andere woorden, een breuk is een deel van iets. Het geeft aan welk deel van het hele lichaam een segment is. Het is nooit een geheel getal.  

Breuken worden veel gebruikt, niet alleen in de wiskunde, maar ook in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld:


Wanneer een groente in twee wordt gesneden, is elk afzonderlijk deel van de groente ½ van de volledige groente.

 

½


 

De bovenste en onderste delen van een breuk worden respectievelijk teller en noemer genoemd.

Hoe breuken oplossen?

Men kan een breukcalculator gebruiken om rekenkundige bewerkingen op breuken uit te voeren. Maar om te leren ze handmatig op te lossen, lees verder.

Hoe breuken optellen?

Voorbeeld: Voeg ¾ en ⅚ toe . 

Oplossing: 

Stap 1: schrijf de breuken op.

= 3 / 4 + 5 / 6

Stap 2: Maak de noemers hetzelfde.

= 6 x 3 / 6 x + 4 x 5 / 4 x 6  

= 18 / 24 + 20 / 24

Stap 3: Toevoegen.

= 38 / 24

Opmerking: bij het optellen van breuken blijft de noemer hetzelfde.)

Stap 4: Vereenvoudig: 

= 19 / 12

= 1 7/12

Hoe breuken aftrekken?

Voorbeeld: Trek ¾ af van ⅚ . 

Oplossing: 

Stap 1: schrijf de breuken op.

= 5 / 6 - 3 / 4 

Stap 2: Maak de noemers hetzelfde.

= 4 x 5 / 4 x - 6 x 3 / 6 x 4  

= 20 / 24 - 18 / 24 

Stap 3: Aftrekken.

= 2 / 24

Stap 4: Vereenvoudig: 

= 1 / 12

Hoe breuken vermenigvuldigen?

Voorbeeld: Vermenigvuldig ¾ en ⅚ . 

Oplossing: 

Stap 1: schrijf de breuken op.

= 3 / 4 x 5 / 6

Stap 2: Vermenigvuldig teller met teller en noemer met noemer. 

= 15 / 24

Stap 3: Vereenvoudig: 

= 5 / 8

Hoe breuken vermenigvuldigen?

Voorbeeld: Deel ¾ van ⅚ . 

Oplossing: 

Stap 1: schrijf de breuken op.

= 3 / 4 ÷ 5 / 6

Stap 2: verander het deelteken met vermenigvuldiging en keer de tweede breuk om. 

= 3 / 4 x 6 / 5

Stap 2: Vermenigvuldig teller met teller en noemer met noemer. 

= 18 / 20

Stap 3: Vereenvoudig: 

= 9 / 10